file
timezone icon TimeZone (Europe/Berlin)
Stypendia DAAD do Niemiec: możliwości, zasady, terminy

Wtorek, 15 października 2019, godz. 15.00-15.45

Studia, nauka języka a może projekt badawczy w Niemczech? Każdy pobyt za granicą wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Jak im sprostać? Najlepiej ze stypendium DAAD!

Podczas webinarium zaprezentujemy różnorodne możliwości stypendialne dla studentów i doktorantów: stypendium na studia II stopnia, pobyty badawcze i kursy języka niemieckiego w Niemczech to tylko niektóre z nich.  

Czy jestem odpowiednim kandydatem? Co brane jest pod uwagę podczas rekrutacji? Webinarium to wyjątkowe spotkanie z ekspertami DAAD, którzy odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania. 

Zapraszamy!

Klinknij "Register Now", aby zarejestrować się na webinarium!